Daňový špecialista vs daňový kontrolór v daňovom ringu

V daňovom ringu sa proti sebe postavia daňový špecialista a daňový kontrolór.
Daňový súboj začína 14.3.2023.


PREVERTE SI SPRÁVNOSŤ DAŇOVÉHO PRIZNANIA. UPOZORNÍME NA 35 DAŇOVÝCH KONTROL.

Jedinečné podujatie, počas ktorého budú medzi sebou slovne zápasiť odborníci na problematiku daní - Ing. Milan Kúdela a Ing. František Orava.
Podujatie určené finančným riaditeľom, daňovým špecialistom, hlavným účtovníkom, daňovým poradcom, daňovým advokátom, kontrolovaným daňovým subjektom a všetkým osobám, ktoré sú účastné pri daňových sporoch.

8 KÔL DAŇOVÉHO SÚBOJA
pokus správcu dane finančne a hospodársky rozhodovať za daňovníka • reklama a DPH • neuznanie tvorby daňovej opravnej položky k pohľadávkam • ručenie za DPH pri vlastníckom prepojení viacerých spoločností • rekonštrukcia účtovníctva a obnova konania • spochybnenie dodania tovaru a nárok na odpočítanie DPH • zneužitie princípu rovnakej marže pri predaji tovaru • vedenie skladovej evidencie, keď neexistuje sklad

UPOZORNÍME AJ NA TIETO AKTUÁLNE TÉMY:

faktúra v inom jazyku - dobropis/ ťarchopis • fiktívna faktúra (refakturácia) • nezaúčtovaná faktúra • posudzovanie nákladov, princíp vecnosti • nedostatky TRF dokumentácie • dôkazné bremeno daňovníka • relatívna neplatnosť zmluvy, prenos vlastníctva • refakturácia bez zisku • dôkazné prostriedky a DzP, Cyprus • stanovenie DDP a INCOTERMS/ výhrada vlastníctva • interné smernice a ich uplatňovanie • krádež majetku a DPH • základ dane pre zrážkovú daň a fakturácia • refakturácia oslobodených služieb od DPH • reklamácia a registrácia DPH v IČŠ • fakturácia služieb konateľa svojej s.r.o. • nezávislý vzťah v rámci zamestnaneckého pomeru • neudelenie súhlasu s vykonaným TZ a odpis TZ • odplata za služby prechodu a prejazdu • DDP pri výstavbe nehnuteľnosti a odpočítanie DPH • zámerné nepodanie DP kvôli sankciám

25-ročné skúsenosti

Daňový špecialista kontra Daňový kontrolór

Reálne príklady z praxe

Špecifické situácie

Najčastejšie chyby

Ako správne argumentovať?

Viete sa brániť?

Poznáte judikáty?

Kontrolované náklady

Práva a povinnosti daňového subjektu

Závery daňovej kontroly

Program

  • 8:30 - 9:00

   Otvorenie virtuálnej miestnosti pre online účastníkov - otestovanie pripojenia

  • 9:00 - 10:30

   SÚBOJ DAŇOVÉHO ŠPECIALISTU A DAŇOVÉHO KONTROLÓRA - začiatok podujatia

  • 10:30 - 10:45

   Prestávka 

  • 10:45 - 12:15

   SÚBOJ DAŇOVÉHO ŠPECIALISTU A DAŇOVÉHO KONTROLÓRA - pokračovanie podujatia 

  • 12:15 – 13:15

   Prestávka

  • 13:15 - 15:45

   SÚBOJ DAŇOVÉHO ŠPECIALISTU A DAŇOVÉHO KONTROLÓRA - pokračovanie podujatia

  • 8. KOLO: Hodená rukavica do ringu - vhoďte do ringu svoju otázku a vyboxujte si odpoveď

  • 15:45

   Koniec daňového súboja

Lektori

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Ekonomický špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti daní a podnikovej ekonomiky. Vyštudoval STU, katedru podnikového hospodárstva. Po kariére člena manažmentu vo viacerých výrobných firmách sa rozhodol založiť poradesnkú spoločnosť, ktorá sa v roku 2022 stala desiatou najvačšou poradenskou kanceláriou na Slovensku. 

Ing. František Orava

Ing. František Orava

Od roku 2005 sa venuje finančnému a nákladovému účtovníctvu, následne i finančnému a  logistickému controllingu so zameraním na celkové riadenie a účtovanie zásob.  Počas svojho profesijného života pôsobil nielen v  súkromnej sfére ale aj v štátnej správe, predovšetkým  na oddelení daňovej kontroly Finančnej správy, kde v prevažnej miere vykonával kontroly dodržiavania ustanovení zákona o dani z príjmov ako aj zákona o účtovníctve, súčasne pôsobil aj ako lektor Finančnej akadémie pre predmet Účtovníctvo. V súčasnosti sa venuje finančnému a daňovému účtovníctvu  podnikateľských subjektov. 

Kúpiť vstupenku

Zažite dni plné inšpirácie, komunikácie a príjemne strávených chvíľ.

VSTUPENKA - ONLINE ÚČASŤ


175 EUR/osoba

Cena je bez DPH.

Kontakt

Marianna Hučková
tel: +421 918 333 282
e-mail: marianna.huckova@dashofer.sk

Organizátori

Vydavateľstvo Verlag Dashöfer bolo založené v Nemecku v roku 1989 Hansom Dashöferom. V súčasnosti pôsobí v 8 krajinách Európy: Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Portugalsko, Chorvátsko, Slovinsko a Nemecko. Na Slovensku začalo činnosť v roku 1997 a venuje sa poskytovaniu odborného vzdelávania, celoživotného vzdelávania a vydávaniu odborných publikácií a online produktov.


Organizátori podujatia


Partneri podujatia

 

Hore