Daňový špecialista vs daňový kontrolór v daňovom ringu

V daňovom ringu sa proti sebe postavia daňový špecialista a daňový kontrolór.
Daňový súboj začína 26.9.2023.


UPOZORNÍME NA 35 DAŇOVÝCH KONTROL.

Jedinečné podujatie, počas ktorého budú medzi sebou slovne zápasiť odborníci na problematiku daní - Ing. Milan Kúdela a Ing. František Orava.
Podujatie určené finančným riaditeľom, daňovým špecialistom, hlavným účtovníkom, daňovým poradcom, daňovým advokátom, kontrolovaným daňovým subjektom a všetkým osobám, ktoré sú účastné pri daňových sporoch.

13 KÔL DAŇOVÉHO SÚBOJA
reklamácia a registrácia DPH v IČŠ • vyslanie zamestnancov a vznik SP • vrátenie dovozového tovaru a vrátenie DPH • fakturácia služieb konateľa svojej s.r.o. • nezávislý vzťah v rámci zamestnaneckého pomeru • neudelenie súhlasu s vykonaným TZ a odpis TZ • motivačný program vs. dar a DPH • reklama a čas uzavretia zmluvy • súvisiace náklady s neskolaudovanou stavbou • odplata za služby prechodu a prejazdu • DPH a priznanie prevádzkarne z predaja na trhu • nesprávne vystavená faktúra a DPH; ( §5 ) • zámerné nepodanie DP kvôli sankciám

25-ročné skúsenosti

Daňový špecialista kontra Daňový kontrolór

Reálne príklady z praxe

Špecifické situácie

Najčastejšie chyby

Ako správne argumentovať?

Viete sa brániť?

Poznáte judikáty?

Kontrolované náklady

Práva a povinnosti daňového subjektu

Závery daňovej kontroly

Program

  • 8:30 - 9:00

   Otvorenie virtuálnej miestnosti pre online účastníkov - otestovanie pripojenia

  • 9:00 - 10:00

   SÚBOJ DAŇOVÉHO ŠPECIALISTU A DAŇOVÉHO KONTROLÓRA - začiatok podujatia

  • 10:00 - 10:10

   Prestávka 

  • 10:10 - 11:00

   SÚBOJ DAŇOVÉHO ŠPECIALISTU A DAŇOVÉHO KONTROLÓRA - pokračovanie podujatia 

  • 11:00 – 11:10

   Prestávka

  • 11:10 - 12:00

   SÚBOJ DAŇOVÉHO ŠPECIALISTU A DAŇOVÉHO KONTROLÓRA - pokračovanie podujatia 

  • 12:00 – 12:30

   Prestávka

  • 12:30 - 13:30

   SÚBOJ DAŇOVÉHO ŠPECIALISTU A DAŇOVÉHO KONTROLÓRA - pokračovanie podujatia

  • 13:30 – 13:40

   Prestávka

  • 13:40 - 14:45

   13. KOLO: Hodená rukavica do ringu - vhoďte do ringu svoju otázku a vyboxujte si odpoveď

  • 14:45

   Koniec daňového súboja

Lektori

Ing. Milan Kúdela

Ekonomický špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti daní a podnikovej ekonomiky. Vyštudoval STU, katedru podnikového hospodárstva. Po kariére člena manažmentu vo viacerých výrobných firmách sa rozhodol založiť poradenskú spoločnosť, ktorá sa v roku 2022 stala desiatou najvačšou poradenskou kanceláriou na Slovensku. 

Ing. František Orava

Od roku 2005 sa venuje finančnému a nákladovému účtovníctvu, následne i finančnému a  logistickému controllingu so zameraním na celkové riadenie a účtovanie zásob.  Počas svojho profesijného života pôsobil nielen v súkromnej sfére, ale aj v štátnej správe, predovšetkým na oddelení daňovej kontroly Finančnej správy, kde v prevažnej miere vykonával kontroly dodržiavania ustanovení zákona o dani z príjmov, ako aj zákona o účtovníctve, súčasne pôsobil aj ako lektor Finančnej akadémie pre predmet Účtovníctvo. V súčasnosti sa venuje finančnému a daňovému účtovníctvu  podnikateľských subjektov. 

Kúpiť vstupenku

Zažite deň plný inšpirácie, komunikácie, argumentácie a odporúčaní.

VSTUPENKA - ONLINE ÚČASŤ


175 EUR/osoba

Cena je bez DPH.

Kontakt

Marianna Hučková
tel: +421 918 333 282
e-mail:
marianna.huckova@dashofer.sk

Organizátori

Vydavateľstvo Verlag Dashöfer bolo založené v Nemecku v roku 1989 Hansom Dashöferom. V súčasnosti pôsobí v 7 krajinách Európy: Slovensko, Česko, Maďarsko, Portugalsko, Chorvátsko, Slovinsko a Nemecko. Na Slovensku začalo činnosť v roku 1997 a venuje sa poskytovaniu odborného vzdelávania, celoživotného vzdelávania a vydávaniu odborných publikácií a online produktov.


Organizátori podujatia


Partneri podujatia

 

 

Hore